BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR
1-Burs başvurusunda bulunmak isteyen öğrencilerin  vakıf merkezine başvurarak  burs başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.
2- Başvuru formunda istenen bilgilerin eksiksiz ve doğru yapılması önemlidir.
3-Yapılan burs başvurusu  vakıf burs kurulunda değerlendirilirek yönetim kuruluna sunulur.
4-Yönetim kurulu burs verilecek öğrencilerin karara bağlar.
5-Burs başvuru formu için: Tıklayınız